سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بدى را از سینه جز خود بر کن با کندن آن از سینه خویشتن . [نهج البلاغه]
 

 

 

پنجره ای رو به باغ

این همه تأکید بر روی مشکل تجرد برای چیست؟ زیرا میل جنسی قویترین نیرو در درون انسان است که انسان را به گناهان پیدا و پنهان می کشاند.

چرا نباید گناه بکنیم؟
خداوند در قرآن کریم سوره مبارکه طلاق آیات شریفه 2 و 3 می فرماید:
من یتق الله یجعل له مخرجا  و یرزقه من حیث لایحتسب
یعنی: هر کس از خداوند بترسد ( و گناه نکند) خداوند برای او راهی برای بیرون شدن (از مشکلات) قرار خواهد داد و او را از جایی که گمان نمی برد، رزق خواهد داد.

این آیه، نقش "تقوا" را بیان میکند. چون متضاد "تقوا"، "گناه" است، اگر مفهوم این آیه را عکس کنیم، تأثیر "گناه" را در زندگی بهتر می فهمیم.

 

مفهوم مستقیم آیه می فرماید:
اگر تقوا داشته باشید (گناه نکنید):
1- در هنگامی که فکر می کنید مشکلات دور شما را احاطه کرده اند و هیچ راه خروجی ندارید، ما راه بیرون رفتن از آن مشکلات را برایتان ایجاد می کنیم

2- و از جایی که گمانش را ندارید به شما رزق خواهیم داد.

 

عکس مطلب فوق، این چنین خواهد بود:
اگر تقوا نداشته باشید (گناه کنید):
1- در هنگامی که فکر می کنید همه چیز بر وفق مرادتان است و هیچ مشکلی ندارید و مسیر حرکتتان به سمت اهدافتان کاملاً هموار و آسان است، از همه جوانب بر سر راه شما مشکلات متعدد و پیش بینی نشده ای ایجاد خواهد شد و حرکت شما را توأم با سختی های فراوان خواهند کرد.

2- رزق هایی را که طبق حساب خودتان امید دارید به شما برسد و از آنها بهرهمند شوید و طبق حساب طبیعی و عادی رسیدن آن رزق ها را به خودتان قطعی می دانید، از شما دریغ خواهد شد و به شما نخواهد رسید.

تفاوت بین دو حالت فوق بسیار زیاد است:

 

در حالت اول، مشکلات زیادی دور فرد را گرفته اند و او هیچ راه نجاتی برای خودش نمی بیند. ناگهان خداوند برای او راه خروج از مشکلات را قرار می دهد و از جاییکه گمانش را ندارد به او رزق و روزی می رساند.

در حالت دوم، فرد در کمال آسایش و راحتی است و هیچگونه مشکلی در اطراف خود نمی بیند و با کمال راحتی در مسیری هموار به سوی اهدافش در حرکت است که ناگهان از جوانب گوناگون با مشکلات متعددی مواجهه می شود و مسیر حرکتش به سوی اهدافش بسیار صعب العبور  و سخت می شود و نیز کانالهایی که طبق روال عادی و محاسبات رایج رزق و روزی فرد را به او می رسانده اند، آن کانالها قطع و بسته خواهد شد.

 

مثال زیر، تفاوت این دو حالت را به خوبی نشان میدهد:
در حالت اول، شخصی که در دریا افتاده و زیر آب رفته و در حال غرق شدن است و هیچ کشتی نزدیک او نیست تا او را نجات دهد، نجات می یابد. در حالت دوم، فردی که در خشکی در منزلش راحت و آسوده نشسته، ناگهان سیلی می آید و او را با خود می برد.

  • کلمات کلیدی :

  • ::: سه شنبه 92/2/3 ::: ساعت 4:33 عصر :::   توسط محمود 
    نظرات شما: نظر